Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Olomouc byla význačným střediskem již ve velkomoravském období, ale snad palisádou opevněný areál byl situován v jihovýchodním koutu Předhradí. Tam také stál nejstarší kostel sv. Petra, při němž bylo roku 1063 zřízen, či lépe obnoveno, biskupství. Po zániku Velké Moravy a na začátku 10. století se zřejmě do Olomouce přesunulo centrum politické správy a na začátku 11. století ji proto obsadila polská vojska Boleslava Chrabrého. Při dobytí Moravy českým knížetem Oldřichem kolem roku 1020 je doloženo zničení centra, ale kníže Břetislav I., zakladatel údělných knížectví, je opět obnovil.

   Okolo roku 1100 se sídlo olomouckého údělného knížete přesunolo na Dómské návrší, kde byl založen kostel sv. Václava - nynější katedrála. Z výsledků archeologických výzkumů vyplývá, že hrad byl v té době opevněn masivní 5 m silnou hradbou s lícními, nasucho kladenými zdmi, hlinitou výplní a zřejmě dřevěnou nástavbou. Šíje k předhradí byla překopána hlubokým příkopem a cesta vstupovala do hradu od západu trasou Mlčochovy ulice.

   O podobě zástavby hradu do roku 1141, kdy se předpokládá založení tzv. Přemyslovského paláce, víme jen o poloze trojlodní baziliky sv. Václava. Knížecí palác dosud nebyl přesněji lokalizován, ale stál někde severovýchodně od souboru církevních staveb.

   V roce 1204 po vymření olomouckých údělných knížat, hrad podlehl hroznému požáru a v důsledku toho byl opevněn kamennou hradbou. Obnovu provedl markrabě Vladislav Jindřich, který do hradby nechal dodatečně vestavět dosud dochovanou, zřejmě obytnou věž z kvádříků. Při přestavbě na kamenný románský hrad se pravděpodobně jeho plocha rozdělila na církevní a markraběcí okrsek. Část dělicí hradby představuje zeď s klínovými věžicemi, která byla vykopána před hlavním průčelím svatováclavského kostela.

   Protože žádný vládce po roce 1253 na hradě již nesídlil, markraběcí palác buď zanikl, nebo byl přestavěn na purkrabství. Ani to se však nedochovalo, víme však, že stálo vedle domu kapitulního děkana, v němž byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. Panovníci postupně hrad ponechali biskupům. Zejména Bruno ze Schauenburgu hrad přestavěl a postavil nový katedrální kostel. Stavby patřící panovníkovi postupně chátraly a postupně je přebírala církev. Tím hrad postupně ztratil i funkci středověké pevnosti, spojil se s předhradím a hradby vůči městu postupně mizely.

   Období 17. a 18. století přineslo přestavby církevních objektů na dnešním Václavském náměstí a již v gotice byl značně přeměněn i Přemyslovský palác. Jeho dochované části s bohatě plasticky zdobenými románskými okny mají nepochybně evropský význam. V posledním dvacetiletí je tato vzácná památka postupně restaurována.

08.09.2007 14:52:16
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one