Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Orlík byl založen jako královský hrad nejspíše Přemyslem Otakarem II. V letech 1288 - 1289 byl v rukách příznivců Záviše z Falkenštejna. V roce 1357 ho získal Dětřich z Pordic a v roce 1360 se v rukou jeho stejnojmenného synovce stal královským manstvím. Od Ondřeje Hulera koupil Orlík roku 1408 Petr Zmrzlík ze Svojšína, v jehož rodě zůstal až do počátku 16. století. Za husitských válek objekt představoval kališnickou protiváhu sousedního katolického Zvíkova. V roce 1514 ho koupil Kryštof ze Švamberka. Za dalších Švamberků ve druhé polovině 16. století se Orlík změnil v renesanční zámek. V 17. století zámek vlastnili Eggenberkové, pro něž nebyl hlavním renesančním objektem stejně jako pro jejich nástupce Schwarzenberky. Ve 20. letech 18. století byl Orlík přestavěn. V roce 1802 vyhořel a poté byl nákladně přestavěn a zvýšen o třetí patro. Úpravy pokračovaly po polovině století razantní regotizací, která dala Orlíku dnešní podobu.

   Dispozice hradu byla dvojdílná. Poloha čela nevelkého jádra byla dána příčným skalním útvarem, který posloužil jako přirozená štítová hradba. Přesto ho zajistily věže. Na západě to byla doposud dobře dochovaná okrouhlá věž, na východě plná věž. Ve středu mezi nimi stála mohutná polookrouhlá věžovitá stavba, do níž byla následně vložena hradní kuchyně. Brána do nádvoří ležela tak mezi dvěma okrouhlými věžemi. Původní, nejspíše lehce zalomený palác se nacházel na severní nejchráněnější straně. Z jeho severozápadního nároží vybíhá mohutný blok zdiva, snad věžice. V další fázi výstavby bylo toto palácové křídlo změněno v dvojtrakt. Součástí tohot křídle je i kaple. Kdy vznikl parkán, obíhající značnou část obvodu jádra, nevíme, stejně jako neznáme původní podobu západní strany dispozice. Zásadní změny hrad prodělal při pozdně gotické přestavbě na počátku 16. století. V jeho čele se již neuplatňovala střední věžovitá stavba. Tu nahradila na plášti vystavěná. dosud dochovaná drobná okrouhlá vížka. Přestavěno bylo východní křídlo, jak dokládá i zaklenutí kaple. Všechny starší palácové objekty byly vybaveny novými rozměrnými okny. Zcela nově bylo vystavěno západní křídlo.

   Prvá fáze hradu byla menším královským hradem velmi zajímavé dispozice. Zcela ojedinělé je řešení jejího čela okrouhlými věžemi. Jde nepochybně o jev náležející do souvislostí francouzských kastelů, či spíše aplikace jejich prvků.

08.09.2007 17:08:02
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one