Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Prvá zmínka o jméně pochází z roku 1419, kdy se v blízkosti strhla známá bitva. V roce 1424 Táboři vedení Janem Hvězdou z Vícemilic obsadili horu Ostromeč a zřídili zde nový hrad. Ten byl v roce 1428 údajně dobyt a pobořen Bechyňskými. Poté se dočkal obnovy a hejtmanem zde byl nejprve Mikuláš a poté Filip z Padařova. 15. 3. 1435 hrad oblehla zemská hotovost pod Hynce Ptáčkem z Pirkenštejna, byl vypálen a pobořen. V roce 1450 ho nechal obnovit Zdeněk Konopišťský ze Šternberka opět obnovit a učinil z něj svůj opěrný bod a východiště výpadů. Roku 1471 byl rozbořen, obležení však nebylo úspěšné. Doba zániku hradu není jasná, jako pustý se připomíná k roku 1542.

   Vlastní hrad je situován na druhém, zadním vrcholu. Starší jádro obíhané příkopem a valem v podstatě obdélného obrysu bylo mimořádně malé. Ze zřejmě mohutné obvodové hradby se dochoval výrazný valový relikt. Na vnitřní ploše registrujeme na severní straně pozůstatky valeně zaklenutého suterénu. Střední část, přístupná šíjí, byla částečně zahloubena do skalního podloží a náležela zřejmě plochostropé místnosti. Před toto starší jádro předložili Táboři novou, rozměrnou část dispozice s velkou budovou ve středu, před níž stávala další trojprostorová stavba. Nejméně dva zděné objekty souvisely se zajištěním vstupu. Hlavní fortifikací se zde stal masivní val. Za Šternberků byla nejspíše založena ? předsunutá bašta ? Červenka.

   Bližší poznání podoby, vývoje, i datování jednotlivých hradních objektů i celého areálu zůstává úkolem dalšího výzkumu.

21.09.2007 21:33:46
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one