Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad byl vystavěn před rokem 1422, kdy ho král Zikmund zapsal Zikmundovi z Vartenberka. Ten by mohl být nejspíše nedlouho před tím i stavebníkem hradu, který se měl stát protiváhou sousednímu husitskému Kalichu. Již zmíněného roku 1422 se hrad zřejmě pokusili dobýt husité, což se jim však zdařilo až následujícího roku. Poté zde seděl husitský hejtman Hašek z Čelechovic. V roce 1437 hrad oblehlo, a poté, co posádka hrad vydala, zřejmě zbořilo královské vojsko pod Zikmundem z Vartenberka.

   Hrad na vrchu čedičové kupy byl zřejmě postaven pouze ze dřeva. Nižší část vrcholu byla srovnána do roviny a na západní, vstupní straně se zde dochoval pozůstatek obvodového opevnění. Jižní, vyšší část dispozice tvoří skalní hřeben, do něhož byla vylámána plocha zaniklé dřevěné stavby kosodélníkového půdorysu. Hlavní objekt v této části hradu byl vytápěn kachlovými kamny. Při patě kupy se dochoval val a příkop, u něhož není jasné, zda je pozůstatkem opevnění hradu, nebo obléhacích prací.

   Čedičové podloží a použitá stavební technologie za současného stavu vědomostí velmi ztěžují pokusy o rekonstrukci hradu, který nepochybně náleží mezi ryze účelové vojenské objekty s funkcí mocenského opěrného bodu. Není ani zcela jasné, zda šlo o jednodílnou či dvojdílnou dispozici.

08.09.2007 19:34:27
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one