Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   O hradu pochází jediná zpráva z roku 1402, kdy byla jeho stavba povolena držitelem Oseka míšeňským markrabětem Vilémem Benešovi z Hořovic, Jindřichovi Spieglovi a Dobešovi z Bran. Všichni tito rytíři byli purkrabími na různých hradech. Fakt, že o Paradisu další zprávy mlčí ( ač někteří autoři předpokládali, že zanikl v rámci válečných operací v roce 1426 v souvislosti s bitvou u Ústí ), vedl A. Sedláčka k tomu, že se snažil zbytky hradu ztotožnit s tvrzí Stoličky, která existovala v 16. století a jejíž lokalizace zůstává neznámá.

   Pozůstatkům hradu nebyla doposud věnována bližší pozornost a k jeho interpretaci a zhodnocení je nutno vyčkat výsledků budoucího komplexního povrchového výzkumu. Zajímavé je jméno, které by mohlo předznamenávat skupinu biblických jmen hradů, která se vyskytují v počátcích husitských válek.

10.09.2007 15:26:47
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one