Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad vznikl zřejmě v průběhu druhé poloviny 13. století. S jeho jménem se od roku 1269 setkáváme v predikátu Jindřicha z Podmokel. V rukách jeho významných potomků zůstal až do roku 1513. V roce 1468 Podmokly neúspěšně obléhalo křižácké vojsko. Z rukou Jindřicha Lozského z Rabštejna hrad v roce 1525 přešel na pány ze Schönreitu, kteří ho před rokem 1615 prodali Divišovi Markvartovi z Hrádku. Ten Podmokly připojil k Dolní Bělé. Nepoužívaný hrad záhy zpustl a jeho zdivo bylo posléze rozebráno, zejména na stavbu barokního dvora.

   Z hradu, jemuž doposud nebyla věnována prakticky žádná bližší pozornost, se dochovaly výrazné, špatně prostupnou vegetací zarostlé reliéfní relikty. Dispozice byla dvojdílná. Jádro o rozměrech přibližně 30 x 60 m bylo opevněno dvojitými valy a příkopy. V narušení nezákonným výkopem je patrna část obvodové hradby. Ve zdivu barokního dvora pod hradem byly druhotně použity gotické okosené architektonické články.

   Bližší poznání podoby doposud zcela opomíjeného hradu je možno očekávat od provedení alespoň nejelementárnějšího průzkumu.

10.09.2007 17:30:22
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one