Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Polná byla založena jako trhová ves již před rokem 1242, kdy se poprvé připomíná. Počátky hradu nejsou zcela jasné. Za jeho stavebníka je považován až v době po roce 1320 Jindřich z Lipé. Páni z Lipé Polnou v roce 1356 prodali příbizným pánům z Pirkenštejna. V roce 1444 hrad získal syn Jiřího Poděbradského Viktorin, který ho v roce 1468 prodal Burianovi Trčkovi z Lípy. Téhož roku zde sídlil i král Jiří a úskokem se hradu zmocnil i Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, poté se stal základnou vojska krále Matyáše Korvína. Až v roce 1479 museli Šternberkové Polnou navrátit Viktorinovi z Minsterberka, který nechal před rokem 1486 hrad přestavět. Poté se zde střídali majitelé, až roku 1553 sňatkem hrad získali páni z Hradce. V roce 1584 hrad dvakrát vyhořel a Zachariáš z Hradce ho poté nechal renesančně přestavět. Roku 1597 Polnou koupil Hertvík Zejdlic ze Šenfeldu, jemuž byla po Bílé hoře zkonfiskována a posléze prodána olomouckému biskupovi knížeti Františkovi z Ditrichštejna, jehož rod ji vlastnil hluboko do novověku. V letech 1645-1647 byl hrad dvakrát dobyt Švédy a vypálen. Do dnešní doby ho formovaly následné úpravy a další zásahy po požáru v letech 1735 a 1794, stejně jako boření v letech 1844.

   Dispozice hradu byla trojdílná. Jádro, jemuž dominovala mohutná okrouhlá Červená věž, mělo nepravidelně čtverhranný obrys, nejspíše vymezený palácovými křídly. Ze severního, které původně obsahovalo i kapli, se dochovaly pouze suterény. Ve snížené podobě doposud stojí i západní, renesančně přestavěné křídlo, jehož součástí je i velký sál, v dnešní podobě vzniklý za Kunštátské přestavby, jak odpovídají erby na klenbě. Jádro obíhal parkán, navazující na předhradí na západní straně. V severním a západním nároží ho zpevňují nejspíše pozdně gotické okrouhlé bašty. Jako v jádře gotickábývá označována i třípatrová branská věž.

   Jádro hradu vzniklo složitějším vývojem, který mu snad v průběhu 14. století dal blokovou dispozici.

30.09.2007 09:52:41
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one