Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad, připomínaný poprvé k roku 1312, založili Bavorové ze Strakonic. Záhy přešel směnou za Vitějovice do rukou příbuzného vladyckého rodu, který se po něm psal a po roce 1423 se stal majetkem Rožmberků, kteří ho roku 1434 nechali zbořit.

   Dispozice hradu byla trojdílná. Na obou předhradích se kromě zbytků věže prvé brány nedochovaly stopy zástavby. Jádro obíhala mohutná plášťová ostrohranně se lomící zeď. K ní byl na jižní straně přistavěn dvou až tří patrový palác. V další stavební fázy byly do nádvoří k hradbě vloženy další stavby, takže zastavěná byla podstatná část jeho obvodu.

   Pořešín je klasickou ukázkou hradu s plášťovou zdí. Jako u celého typu i u Pořešína lze původ použité dispozice hledat v jihovýchodním a východním sousedství.

10.09.2007 18:10:21
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one