Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad zaujímá okrajovou polohu na plochém návrší, na němž je doloženo již velkomoravské osídlení. Rovněž archeologické výzkumy doložily význam hradiště při polské okupaci Moravy na počátku 11. století. Když kníže Oldřich Poláky vypudil, stal se Přerov jedním z hradů, o něž se opírala politická správa Moravy. Přerovský kraj patřil k největším.

   Hrad ovšem zabíral celé temeno kopce a teprve ve 13. století se z něho vydělila zděná akropole. Možná byl podnětem ničivý vpád Mongolů v roce 1241. Za daného stavu poznání je možné za její součást označit dolní část válcové věže, snad ještě románského původu.

   Hrad odolal náporu Kumánů v roce 1253, ale jeho rozlohu můžeme přibližně určit až pro období po polovině 14. století. Dva gotické sklepy se táhnou na sever od věže a pozdně gotický dvoutraktový palác zčásti stojí do výše patra v jižním křídle zámku. Gotický je také parkán, který hrad ze tří stran obklopoval. Od roku 1427 byl hrad v rukách Jana Tovačovského z Cimburka, a tím i významným opěrným bodem husitů. V roce 1475 se dostal do rukou Pernštejnů, kteří hrad obnovili a na místě rozsáhlého předhradí založili Horní město a důkladně ho opevnili. Kaple v gotickém paláci má dosud křížovou žebrovou klenbu z této doby.

   První renesanční přestavbu provedl Vratislav z Pernštejna v letech 1548 - 1582 a s využitím parkánu postavil vstupní východní křídlo. Na konci století získali Přerov Žerotínové a okolo roku Karel st. dokončil dokončil dostavbu druhého patra a koníren v bývalém příkopu.

   Díky střídání majitelů, z nichž zde sídlili jen málokteří, se zámek dochoval v nepatrně pozměněné podobě dodnes. Zámek je důstojným sídlem Muzea Komenského, jehož název připomíná osmiletý pobyt tohoto velikána v Přerově.

10.09.2007 19:02:30
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one