Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Historie hradu v písemných záznamech začíná až rokem 1492, nicméně o daném katastru se píše i v roce 1442. Další zmínka je z roku 1513, 1536 a roku 1576 je zmiňován pustý zámek Přerovec. Počátky hradu však spadají zřejmě do 14. století, případně i 13. století, pro které by mohlo nasvědčovat hradní uspořádání a nalezené předměty.

   Vlastní hradní fortifikace hradu zaujímá lichoběžníkový až trojúhelníkový půdorys obehnaný hlubokým příkopem a mohutným valem. Rozměry hradního areálu jsou přibližně 50x40 metrů. V dnešní době je areál zalesněný, zejména severní a severozápadní část je pokryta novou sadbou jehličnanů a je téměř nepřístupná. Centrální plató je natolik zarostlé, že návštěvu doporučuji buď někdy koncem listopadu či brzy zjara. Hrad se tyčil na okraji ostrohu poblíž soutoku dvou bezejmenných potoků asi kilometr od stejnojmenné osady. V jižní přístupné části je patrné přerušení nejmohutnějšího příkopu, které mohlo sloužit pro rychlý přístup na val. Východní část je oddělena rovněž mohutným šíjovým příkopem, zčásti tesaným ve skále od stoupajícího navrší. V severozápadním nároží, kde je příkop i val relativně nevyrázný je patrné další, tentokrát vírazně drobnější přerušení příkopu, které mohlo být vytvořeno druhotně v souvisloti s těžbou dřeva. V samotném hradním areálu jsou patrny četné terénní nerovnosti, zejména pak v jihovýchodní části.

10.09.2007 20:21:51
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one