Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad se v písemných pramenech poprvé připomíná k roku 1243. Založili ho Vítkovci jako mocenskou demonstraci na severním okraji své rozsáhlé domény, ležící kromě jižních Čech i za hranicemi království. V prvé polovině 14. století za Petra z Rožmberka byl přestavěn a doplněn o kapli. Na hradě byl vězněn během svého zajetí šlechtou král Václav IV. Dalších úprav se hrad dočkal v průběhu prvé čtvrtiny 15. století. V roce 1420 ho dobyla táborská husitská vojska a v roce 1434 byl na základě smlouvy mezi Oldřichem z Rožmberka a Tábory spolu s latránem i protilehlým hradem Příběničky zbořen. Drobné odkryvy a archeologické výzkumy proběhly jak v areálu hradu, tak v latránu pod ním.

   Hrad byl založen na táhlé ostrožně obtékané smyčkou řeky. Na její ploše před hradem jsou dochovány relikty staveb, považované za poplužní dvůr. Před čelem předhradí se přístupová cesta větvila. Jedno její rameno pokračovalo do hradu, zatímco druhé sestupovalo svahem do rozsáhlého latránu pod hradem, opevněného hradbou. V jeho východní části se doposud dochovaly relikty domů. Zástavbu předhradí, v jehož čele je dnes patrný val, neznáme. Jádro za dalším příkopem bylo čtyřdílné. V přední, hradbou ohrazené části volně stála mohutná osmiboká věž, která měla jednotlivé úrovně spojené schodišti v síle zdiva. Nísledoval vlastní palácový vícekřídlý okrsek, obklopující nevelké obdélné nádvoří. Vcházelo se do něho zezadu průjezdem severního křídla. Na zadní nádvoří, v jehož  severním nároží stála čtverhranná věž, se vstupovalo úzkým koridorem, který tvořilo jeho východní ohrazení, běžící podél boční fronty jádra až k šíjovému příkopu. Zde se nacházela brána, k níž se připojovalo opevnění latránu. Předpokládá se, že hradní kaple stála v severní části jádra. V 15. století zlepšili obranyschopnost jádra výstavbou parkánu se dvěma čtverhrannými baštami, poněkud nelogicky však situovaného nad nejstrmějším svahem ostrožny.

   Příběnice jsou nejnáročnějším stavebním podnikem Vítkovců ze 13. století. Příběnice jsou zároveň jedním ze dvou šlechtických hradů 13. století ( druhým je Stará Dubá ) řádově srovnatelných s královskými hrady s obvodovou zástavbou, což byl v době striktní typové diferenciace mezi šlechtickými a královskými hrady jev zcela výjimečný. Ojedinělé je u nás i užití osmibokého bergfritu. Příběnice jsou spolu s latránem, dvorem před hradem a protilehlými Příběničkami tvoří jeden z našich nejkvalitnějších zaniklých sídlištních komplexů.

07.10.2007 10:13:25
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one