Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   První rovnocenný a prakticky samostatný díl hradu zaujímá místo přechodu ostrožny v úzký skalnatý hřeben. Od přístupové strany byl oddělen doširoka rozepjatým obloukem valu a příkopu. Rozšíření valu na severu naznačuje místo vstupu, a proto se před valem nacházel ještě druhý, užší příkop. Hradbou vymezený areál má přibližně tvar lichoběžníka, do jehož koutů byly vestavěny tři zděné objekty. Největší z nich - dvouprostorový palác, stál na severozápadě.

   Od pokračujícího hřebene byla tato přední část oddělena uměle upravenou rozsedlinou. Asi 100 m od ní je skalnatý hřeben přerušen další průrvou vylámanou ve skále. Jde o příkop, za nímž jsou na samém konci ostrožny zbytky zadního dílu hradu. V čele stojí masivní příčná zeď 6, 5 m silná s jednoznačným účelem: jako štít kryje za ní se nacházející dvorek a obytnou věž. Z věže se sice zachovala pouze západní stěna, ale vzhledem k ploše, která byla k dispozici, mohla mít rozměry přibližně 12 x 10 m. Její obranná hodnota nebyla velká, neboť v přízemí měla dveře i okna.

   Přístup k tomuto zadnímu hradu vedl po terase podél hřebene a přes most do branky v jižní části štítové zdi. Podle vybavení obou dílu lze soudit, že byly zcela samostatné a mohly existovat nezávisle jeden na druhém. Z rozboru historických zpráv vyplývá, že popisovaný dvojhrad je Potštátem, po němž se roku 1318 píše Záviše. Na přelomu 13. a 14. století byl zřejmě centrem kolonizace okolí. Po zbudování tvrze v Potštátě byl vzdálený a nepohodlný hrad opuštěn. V roce 1408 se jmenuje jen Hradiště také zvané Potštát. Rovněž poznání tohoto hradu zůstáváme dost dlužni.

10.09.2007 21:19:24
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one