Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Nepatrné zbytky strážního hradu se nacházejí na skalnatém výběžku horského hřebene zvaném Sokolí skála do údolí říčky Černé Opavy severovýchodně od Mnichova. Z hrádku byl díky jeho umístění výtečný rozhled na stezku vedoucí údolím, z čehož vyplývá funkce strážního a pozorovacího bodu. Staveniště tvoří dvě samostatné skály , které jsou od hřebene odděleny průrvou přecházející v příkop. Před ní je ještě mohutný skalní blok, který příhodně chránil hrad před střelbou ze stoupajícího hřebene.

   Na přední skále hradu stálo jediné nepravidelné stavení sevřené mezi jednotlivé balvany, na zadním skalisku je zachováno torzo nároží štíhlé hranolové věže. Silná hradba propojovala obě skály na jihu a vymezovala malý dvorek s cisternou, do níž se žlábky sváděla voda z povrchu dvorka.

   Ze skromných nálezů keramiky a historických souvislostí lze soudit, že hrad postavili z iniciativy zeměpána někdy na přelomu 13. a 14. století a opuštěn byl ještě ve 14. století.

  

 

22.08.2007 11:51:32
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one