Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad se poprvé připomíná roku 1318. Biskup Konrád ho předávací listinou postoupil králi Janovi. Jeho počátky spadají na přelom 13. a 14. století.

   Hrad vrácený Ronovcům koupil v roce 1355 markrabě Jan Jindřich a jeho syn Jošt ho roku 1398 zastavil Prockovi z Bouzova. Na sklonku z husitských válek patřil Jiřímu Tunklovi z Brníčka, jehož purkrabí Jiřík Stoš odtud plenil církevní statky. Po roce 1464 byl hrad rozšířen o předhradí, ale i tak ho před rokem 1483 obsadily oddíly krále Matyáše a Tunklové ho museli vyplatit. Po výstavbě zámku v Janovicích hrad chátral, ale v roce 1645 ho na rok obsadili Švédové a opravili jeho opevnění. Vznikly stáje v předhradí a úpravy horního hradu probíhaly ještě ve druhé polovině 17. století. Ani to nepomohlo a v roce 1693 zde bydlel již jen panský hajný a následně byl hrad opuštěn.

   Horní část hradu se opírala o dva větší a jeden menší skalní suk, které byly navzájem pospojované hradbami. Průlom v jihovýchodní zdi je zřejmě na místě brány chráněné od východu výstupkem bašty. Na nejvyšší skále jsou útržky zdiva hranaté věžovité stavby, pod ní zbytky dvouprostorového stavení. Přiléhá k severní hradbě a v místě, kde je přiložena k podélnému severnímu skalisku, byla výpadní branka. Na vrcholu této skály nejsou stopy zdiva, ale její plošina přístupná svislou puklinou mohla sloužit jako pozorovatelna. Mezi skálou a jižním skaliskem stálo  také nějaké stavení, po jehož stropech zbyly kapsy pro trámy vysekané ve skále.

   K hornímu hradu je na jihu připojeno svažité předhradí, o jehož pozdní době vzniku svědčí použití různě tvarovaných bašt pro boční střelbu. Nepravidelně zaoblená stojí v jihovýchodním nároží, tři hranaté na jihu a západě. V předhradí stála také tři stavení, z nichž zůstaly jen nepatrné zbytky.

11.09.2007 18:16:36
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one