Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založili počátkem 14. století páni z Lichtenburka, poprvé se připomíná k roku 1329 jako majetek Smila z Ronova. V držení jeho rodu zůstal téměř po celou dobu svého života. V roce 1381 zde byla založena kaple Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1444 ho koupil Hynce Ptáček z Pirkenštejna. V roce 1515 byl připojen k Polné, jako pustý se poprvé připomíná k roku 1538.

   Dispozice hradu na táhlém ostrohu byla vícedílná. Jeho nepříliš výhodnou polohu se snažilo v průběhu 15. století kompenzovat čtverhranné zemní opevnění, předložené před hrad na čelní severní straně. Před jeho obvodovým příkopem byl na bočních stranách vyhozen val. Obě čelní nároží zajišťovaly polygonální bašty. Z čela hradního areálu za širokým příkopem vybíhá val, sestupující k potoku, jehož břeh nejspíše sledoval a k hradu se připojoval opět v jeho zadní části. Zdá se, že zde mohlo být situováno hospodářské příslušenství. Čelní stranu vlastního hradu tvořilo zřejmě širší parkánové nádvoří s vystupující branskou věží. Následující jádro má nepravidelně pětiboký obrys, který si na východní straně uchoval ještě část obvodové hradby. Jeho zástavba, nejspíše obvodového charakteru není zcela jasná. Na jihu doposud stojí vysoké torzo budovy, nejspíše paláce. Za ním leží zadní, níže položená část dispozice. Má rovněž dochovaný úsek obvodové hradby na východní straně a na jihu ji ukončuje nároží menší stavby. Zda k hradnímu areálu náležel ještě níže položený a do dvou výběžků se větvící opyš, není jasné.

30.09.2007 12:13:34
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one