Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad s největší pravděpodobností založil král a jeho stavbu řídil kastelán Boreš z rodu Hrabišiců, který se po něm píše poprvé roku 1250. Hrad byl dokončen až počátkem 14. století a roku 1398 byl prodán míšeňskému markraběti. Za Jiřího Poděbradského se opět krátce stal královským majetkem. V průběhu 16. století přestal být Osek panským sídlem a koncem téhož století zpustl.

   Dispozice hradu je čtyřdílná. Trojúhelné jádro kromě plochostropé obytné věže obsahovalo věže i v dalších nárožích - jednu okrouhlou při bráně a druhou čtverhrannou s klenutými interiéry. K ní se v čele hradu připojovala kaple s polygonálním závěrem a při boční hradbě nevelký palác. Před branou se nacházel středověký stísněný dvorek minimálně s jednou stavbou. Na třetím nádvoří před hradním jádrem, jehož čelo zpevňovala čtverhranná věžice, stávala zřejmě pouze větší hospodářská budova prozatím nejasného stáří. Hradby této části hradu ve formě parkánu obíhaly i boky jádra. Ve středu druhého nádvoří se tyčí okrouhlý bergfrit a jeho hradby opět obíhají formou dalšího parkánu celou vnitřní část hradu. Prvé nádvoří s protáhlou vstupní věžovitou branou s předbraním patrně neobsahovalo žádnou zástavbu. Hradby prvého a druhého nádvoří měly ochoz. Ukončovala je pouze stříška a jejich obranu umožňoval systém sedlových věžiček ve víceméně pravidelných rozestupech. K této vnější hradbě je též zvenku přistavěna mladší hospodářská budova.

11.09.2007 22:51:50
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one