Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Počátky hradu nejsou příliš jasné. Jméno Šebín je doloženo až k roku 1362 v predikátu Jana z Šebína a na počátku 15. století se po hradu psal Předbor z Dubé a Ronova. Jeho stejnojmenný syn jej roku 1415 prodal Vilému Zajícovi z Házmburka. Páni z Házmburka připojili Šebín nejprve k Budyni nad Ohří a později k Mšenému. Při prodeji tohoto panství v roce 1564 Janu Staršímu z Lobkovic se uvádí jako pustý.

  Vzhledem k přímé vazbě na starší hradiště, jehož část s nepřehlédnutelnými valy jistě mohla sloužit i jako předhradí, nebylo toto vyvinuto. Vlastní nevelký hrad, oddělený od plochy hradiště mohutným příkopem, má zhruba hruškovitý obrys. Jeho širší přední část vykazuje valovitý zbytek obvodové fortifikace. Užší zadní je vymezena reliéfním reliktem s jámou v jihozápadním nároží, považovanou některými autory za zbytek věže.

   Šebín byl malým šlechtickým hradem, jemuž doposud nebyla věnována dostatečná pozornost. Jeho bližší poznání a zhodnocení zůstávají úkolem dalšího výzkumu.

15.09.2007 16:10:08
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one