Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Údajně se poprvé pod jménem Lobenštejn uvádí roku 1238, ale jasná zmínka pochází až z roku 1253. Podle nálezů z předválečného výzkumu však jeho počátky nepochybně spadají před polovinu století. Byl založen asi zeměpánem, ale brzy na něm zdomácněli páni z rodu Benešoviců, kteří zde zřejmě začínali jako purkrabí. Po vzniku knížectví opavského na konci 13. století se hrad vrátil do rukou zeměpána a při dělení v roce 1377 připadl ke krnovské části.

   Hrad byl postaven téměř na půdorysu téměř čtverce, v jehož jižním koutě stojí spodek mohutné válcové věže ( průměr přes 12 m ), ale s úzkým vnitřním prostorem. Z obvodové zástavby se při výzkumu jevil nejstarší suterén uprostřed severovýchodní strany a původní palác zřejmě představuje podsklepený díl budovy na západě. Postupně byla přistavěna ostatní stavení, přičemž nejmladší jsou úpravy místnosti s topeništěm v severním nároží.

   Částečná byla obnova po dobytí hradu Matyášem Korvínem po roce 1474. Až za Jana ze Šelmberka, spoluvládce knížectví na přelomu 15. a 16. století, doplnili zmíněné obytné budovy. Odtud také duplicitní název Šelenburk.

   Přístup do hradu byl z okružního valu přes příkop do brány v blízkosti bergfritu. Ve 14. a 15. století byly na třech stranách zřízeny parkány s věžovitou branou vloženou do parkánové hradby na jihu. Do brány vedl přes příkop dřevěný most spočívající na kamenných pilířích. Výzkum v nádvoří odhalil 18 m hlubokou studnu. Po roce 1523 si nový držitel krnovského knížectví, braniborský markrabě Jiří, postavil novou rezidenci v Krnově a po třicetileté válce definitivně zpustl. Také jeho poznání a záchraně zůstáváme mnoho dlužni.

15.09.2007 17:22:48
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one