Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Prameny o hradě vůbec nehovoří, v letech 1397 až 1480 se uvádí jen předhradní vesnice Šternek. Jméno pochází od zakladatelského rodu Šternberků, jejichž rozlehlé dominum na severu hrad sparvoval. Jeho vznik ve druhé polovině 14. století jenom předpokládáme a zanikl zřejmě velmi brzy.

   Přibližně obdélná dispozice je po okrajích místy lemována zdivem kladeným nasucho nebo spojovaným nekvalitní vyplavenou maltou. Od stoupajícího hřebene, na němž mohlo být předhradí nebo zaniklá osada, je oddělen z části ve skále tesaným příkopem. Jisté stopy případného vstupního přihrádku se nacházejí při severním rohu lokality.

 

15.09.2007 20:25:25
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one