Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad si nejspíše v letech 1426-27 postavil známý husitský hejtman Jan Roháč z Dubé jako svou soukromou rezidenci. Objekt zanikl známou vojenskou akcí roku 1437, detailně popisovanou v historických pramenech. Archeologický výzkum pod vedením Evy Jánské odkryl celé jádro hradu. O obléhání hradu hovoří písemné prameny jako o velké a obtížné akci. Velké královské vojsko v čele s Hynce Ptáčníkem z Pirkenštejna oblehlo hrad a velmi usilovně se ho po čtyři měsíce snažili dobýt. Na pomoc mu bylo vysláno vojsko pod vedením Michala Országha a hrad se následně podařilo dobýt pomocí podkopů. Mnoho obránců bylo pobito, 58 zajato a včetně Jana Roháče posléze v Praze oběšeno. Císař Zikmund považoval dobytí hradu za velký úspěch.

   Dispozice hradu byla dvojdílná. Před jádrem se nacházelo nevelké předhradí, zřejmě dodatečně opevněné mohutnými valy. Jádro za mohutným šíjovým příkopem mělo nepravidelnou, zhruba trojúhelnou podobu. Čelo nad příkopem bylo souvisle zastavěno. Jedno nároží zaujímala brána, k ní se pak přikládala velká, snad obytná budova, a druhý roh vyplnil objekt s mohutnou roubenou nástavbou. Na bránu navazovala zajímavá polookrouhlá dělostřelecká bašta. Jejím účelem bylo kromě vstupu bránit i sousední dvoupatrový palác. Vytápění jeho prostor zajišťovala nejméně troje kachlová kamna. Hradba za palácem se obloukovitě vypínala, takže pvořila méně výrazný protějšek již zmíněné bašty. Celý hrad ukončovala lichoběžníková stavba, opět zřejmě s roubenou horní částí. K západní hradbě byl přistavěn nevelký čtverhranný objekt kuchyně. Hrad neměl vlastní vodní zdroj.

28.09.2007 11:04:21
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one