Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad se připomíná roku 1279 a byl založen těšínskými knížaty nedlouho předtím. Jeho podoba je téměř zničena novodobými destrukcemi vyplývajícími z poddolování a prováděním úprav bez jakékoliv koncepce a respektování základních památkových zásad. Často z nich vyplynuly jen další demolice a úpravy likvidující vypovídající hodnotu zbylé architektury.

   Lehce obdélná dispozice hradu postrádala bergfrit a jedinou věží je věž brány upravená barokně. Obytné budovy se táhly podél svahu nad Lučinou, na protější straně byla renesanční kaple a provozní stavení, které úplně zmizely. Nejstarší palác stál na západě v nevelkém jádru vymezeném hradbou na půdorysu lichoběžníka, z něhož postupně vznikla trojtraktová bloková stavba. Po rozšíření statických poruch byla v roce 1929 snížena o patro, a dnes vyčnívající nad terén jen ,, zabetonované " ruiny zvýšeného přízemí.

   Hrad prošel mnoha přestavbami. Pozdně gotické byly vynuceny událostmi husitských válek, po nichž byl hrad nějakou dobu v rukách Jana Čapka ze Sán a Jana Talafúsa z Ostrova. Od roku 1508 až fo roku 1710 drželi slezskoostravské panství Sedlničtí z Choltic, z nichž zejména Jiří po polovině 16. století provedl úpravy v renesančním slohu. Za něho byl vystavěn i kostel sv. Jiří, který byl v pozdější době přeměněn na sýpku a v nedávné době zbořen.

   Několikanásobné obsazení v třicetileté válce přineslo těžké škody, které již nebyly úplně napraveny. Od roku 1714 za Wilczků hrad dále chátral a na počátku 19. století byl téměř pustý. Impulsem k jisté obnově byl požár v roce 1872, ale již zmíněné devastace dovedly objekt až k dnešnímu stavu, který dokumentuje, jak se také dokážeme postarat o památky minulosti.

13.09.2007 18:10:13
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one