Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   O hradu ležícím na důležité cestě z Rakovníka do Prahy se nedochovaly žádné historické zprávy a jeho souvislost se sousedním Rynholcem je nejistá. Archeologické nálezy dokládají jeho existenci v 15. století.

   Nevelký hrad byl založen na hraně terasy. Jeho bezprostřední okolí je rozryto těžební činností. Jednodílná dispozice vykazuje velmi pravidelný, obdélný obrys. Na jihu, východě i na východní polovině severní strany ji vymezuje mohutný příkop, před nímž se nacházel val. Na západě opevnění zcela zaniklo nejspíše v souvislosti se zemědělským využíváním přiléhající plochy. Patrný je snad pozůstatek vyústění příkopu do svahu na severu. Vnitřní plocha lemovaná zvláště na jihu valovitým pozůstatkem obvodového opevnění je v podstatě rovná s výraznými reliéfními relikty tří objektů. Při jihozápadním nároží je to rozměrný zahloubený objekt s rovným dnem a východně od něj výrazný reliéfní relikt volně stojící, nejspíše dvouprostorové stavby. Nejnápadnější jsou pozůstatky čtverhranné stavby na severu velmi neobvykle situované tak, že u její východní boční strany končí zmíněné rameno příkopu. Všechny stavby byly vystavěny bez použití malty.

13.09.2007 19:48:11
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one