Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Nejstarší jádro na vrcholu nebylo bohužel po třicetileté válce obnoveno, a tak téměř zmizel palác, který se směrem k přístupu obracel ostroúhlým nárožím. V přestavěné formě se dochoval válcový bergfrit stojící ve smyčce silné hradby na osmibokém plném soklu.

   Hrad založili příslušníci rodu, kteří se po hradě píší od roku 1348. Někdy na přelomu 14. a 15. století vznikl kolem jádra úzký parkán vybíhající nad nynější čtvrtou bránu do podoby věžice. Snad již tehdy nahradila kamenná hradba provizorní opevnění předhradí v místě pátého nádvoří. Uzavírala přibližně obdélný prostor a v severním průčelí stála průjezdní věž, k níž se v další fázi připojila hradba severního přihrádku.

   Velkou přestavbou prošel hrad na přelomu 15. a 16. století, kdy Pňovští ze Sovince postavili v nádvoří jižní pozdně gotický palác. Nově propojili také předhradí s jádrem, kde osadili krásný pozdně gotický přetínavý portál s vinutými patkami.Kryštof z Boskovic, jenž koupil hrad v roce 1543, se pokusil přeměnit hrad na pohodlnější renesanční sídlo.

   Ještě za něho nebo za Ederů ze Štiavnice po roce 1578, vzniklo ve třetím nádvoří stavení vedle třetí brány. Tu opatřil Vavřinec Eder novým portálem se znakovou deskou z roku 1583. Postavil velkou polygonální baštu zvanou Remter, opevnění výběžku nad údolí a předsunutou osmibokou bateriovou věž. Jan Kobylka z Kobylího, který hrad v roce 1600 vyženil, ještě zbudoval mohutný renesanční barbakán s dnešní první bránou.

   Pro účast v protihabsburské revoltě mu byl majetek zkonfiskován a Sovinec v roce 1624 získal řád německých rytířů. Přes relativně dobré fortifikace dobyli roku 1626 hrad Dánové pod velením generála Mansfelda, do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony. Široké příkopy, vyhloubené před bastiony na nejsnáze přístupné straně, byly obezděny a v jihozápadním nároží kontreskarpové zdi vznikla dělová bašta.

   Zprávy o blížícím se Švédském vojsku v roce 1643 vyvolaly ještě urychlenou stavbu předsunuté tzv. Liechtenštejnské věže. Švédové pod velením slavného generála Torstensona po třítýdenním bombardování z těžkých děl a poškození bastionů náložemi v podkopech dosáhli toho, že se posádka vzdala. Řád provedl jen nejzákladbnější opravy, a to i po požáru následujícím po zásahu bleskem v roce 1784. Hrad byl využíván jako řádový seminář a po roce 1867 třicet let jako lesnická škola.

   Arcivévoda Evžen zde zřídil řádové muzeum a hrad sloužil jako jeho letní sídlo. Smutnou roli vězení a základnu jednotky SS sehrál za druhé světové války. Zřejmě z rozvernosti osvoboditelů vznikl v létě roku 1945 požár, který hrad těžce poškodil. Současná obnova probíhá velmi pomalu a zatím dospěla více méně do stadia zastřešení a statického zajištění.

14.09.2007 17:12:51
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one