Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Za zakladatele hradu se považuje Albrecht ze Seeberku, připomínaný tímto predikátem v roce 1277. V průběhu prvé poloviny 14. století přestal obtížně přístupný hrad vyhovovat jako sídlo vrchnosti, která si nedaleko postavila Nový Žeberk. V roce 1327 se hrad stal majetkem pánů z Bergova a k roku 1385 se již připomíná pouze hora Starý Žeberk. Průzkumem P. Pietsche na počátku 70. let byl získán závažný soubor archeologických nálezů, který potvrzuje dobu života hradu od druhé poloviny 13. do průběhu prvé poloviny 14. století.

   Hrad zaujal vrchol hory, tvořený rozeklanými skalami. Dva ze skalních výchozů se přímo zapojily do ohrazení, které maximálně využívalo terénní konfiguraci. Opevnění tvořila hradba na přístupové straně, sledovaná příkopem. Ve vnitřní ploše se dochovaly reliéfní relikty několika staveb a obě zmíněné skály nesly dřevěné objekty.

   Podoba hradu byla maximálně ovlivněna specifickým staveništěm. Starý Žeberk je ukázkou významného šlechtického hradu primitivnější podoby, těžko zařaditelného do nějaké typologické kategorie.

14.09.2007 22:44:01
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one