Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad nejspíše založil Beneš ze Štítiny, který roku 1282 použil pečeť s opisem de Stralek, a to krátce před tímto datem. Roku 1323 se po hradě od roku 1323 jmenuje Zbyněk a Dobeš. Hrad po polovině 14. století zřejmě získal markrabí a po připojení zboží k Rabštejnu byl opuštěn. Alespoň materiál nalezený při sondážním průzkumu datuje život na hradě od druhé poloviny 13. do pooviny 14. století.

   Od náhorní planiny je čtyřhranné předhradí odděleno šíjovým příkopem. Za druhým příkopem je příčný val, který se na bocích ostrožny láme a spolu s dalším příkopem obíhá protáhlý zadní hrad. Jeho čelo zabírá náznak přibližně obdélného objektu, snad věžovitého paláce. Úzké nádvoří vymezovaly hrázky pozůstalé po obvodové hradbě, v odkrytém místě 2, 3 m silné. Je v něm pouze čtyřhranná jímka na vodu vytesaná ve skále.

15.09.2007 11:16:38
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one