Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Písemné zprávy o hradu mlčí. Výsledky archeologického výzkumu E. Gebauera v roce 1934 a další archeologické nálezy umožňují klást jeho existenci snad již do doby od druhé poloviny 13. do 14. století.

   Protáhle oválná dispozice hradu byla dvojdílná. Celek obíhá příkop a val. Na východní straně fortifikaci sleduje pozůstatek úvozové přístupové komunikace. Menší, oble trojúhelné předhradí na jihu oddděluje od rozměrnějšího jádra další příkop, navazující na okružní příkop jádra. V jižní části jádra zjistil zmíněný archeologický výzkum základy čtvercové dřevěné stavby. Dělící příkop i podstatná část archeologických situací byla v nedávné době zničena sovětskou armádou při zřizování vodojemu.

   Detailnější poznání a zhodnocení donedávna zcela nepřístupného hradu zůstává úkolem dalšího výzkumu, jehož možnosti však jsou již díky zmíněnému barbarskému zásahu značně omezené.

15.09.2007 12:19:09
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one