Hrady.cz

Dvoupalácová dispozice

 
 

Hrady s jádry tvořenými dvěma více či méně hmotově rovnocennými paláci situovaných paralelně na protilehlých stranách pravidelného, většinou nevelkého nádvoří. Zbylé strany uzavírá vysoká hradba. Paláce dosahující značné výšky obsahují většinou pouze plochostropé místnosti. Propojení obou paláců v téže úrovni většinou umožňovaly pavlače, které mohly obíhat celé nádvoří. Jako důležitá spojovací komunikace nepochybně sloužil i ochoz obou hradeb. Ve vyjímečném případě bylo užito arkádového ochozu. Spojení jednotlivých úrovní mohla zprostředkovávat schodišťová vížka. Dvoupalácové jádro často obíhal parkán. Vstupní brána se většinou nacházela v jedné ze spojovacích hradeb, doložen je však i vstup průjezdem paláce. Ve vyjímečných případech zvláště významných hradů se okolo dvoupalácového jádra nabalovaly další součásti doslova poskládané z různých prvků hradní architektury, a to včetně věží. Užití dvou pravidelných palácových staveb způsobilo, že dvoupalácové dispozice mají, pokud si terénní podmínky nevynutily modifikované řešení, pravidelný obrys. Obranné možnosti zůstávají zcela pasivní. Dva paláce se značným množstvím obytných a reprezentačních prostor (včetně většinou drobných kaplí) předstvují výrazné zvýšení obytného standartu, což odpovídá stoupajícím nárokům na posilování obytné složky šlechtického hradu, které jsou charakteristické po celé 14. století. S dvoupalácovými dispozicemi se zřejmě do popředí zájmu dostala i podoba a utváření hradního nádvoří, do té doby chápaného ryze jako účelový prostor. V době karlovské představovala dvoupalácová dispozice vysloveně módní hradní typ.

 
Dvoupalácová dispozice
hmotová rekonstrukce jádra hradu Kožlí, typická ukázka dvoupalácové dispozice
28.09.2007 16:28:42
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one