Hrady.cz
 
 

Kvalitní hrnčířská hlína rozmíchaná s plevami, užívaná jako doplňkový stavební materiál. Mazanicí se utěsňovaly spáry mezi prvky dřevěných konstrukcí, mohla tvořit výplně hrázděného zdva, jako protipožírní ochrana se s ní nahazovaly různé dřevěné konstrukce, např. ochozy, podsebití či hrázděná a roubená patra a polopatra. Takto zajištěné části stavby se nazývaly "v kožichu". V interiérech byla na mazanicové nahazována ještě normální omítka, pro jejíž dobré přilnutí byl povrch vrstvy mazanice opatřen buď pekováním připomínajícími vrypy či vpichy nebo naopak zaraženými kolíčky, zlomky prejzů apod. Mazanice se uplatňovala i v jinak výhradně zděných objektech, především ve formě podlahových omazů či izolací. V této druhé roli byla též úspěšně užívána na klenbách ohrožených zatékáním (např. sklepů pod nádvořím aj.). Kvalitní mazanice s menším množstvím organických příměsí (či zcela bez nich) hrála důležitou roli i při stavbě kachlových kamen. V případě zániku hradu požárem se mazanice často vypálila a zachovala na sobě otisky konstrukcí k nimž přiléhala, nebo těch, jejichž byla součástí.

28.09.2007 22:42:54
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one