Hrady.cz

Městský hrad

 
 

Hrad situovaný ve městě. Běžně užívaný termín je vlastně nesprávný, protože jako městský hrad by měl být označován hrad založený městem nebo hrad, který je v jeho majetku. Tak tomu v Čechách (např. na rozdíl od italských městských států) nikdy nebylo a hrady ve městech náležely vždy vrchnosti. V případě královských měst tedy králi, biskupských biskupovi a poddanských feudálům. Pro měšťany představovaly vždy velmi nežádoucí a mnohdy až nebezpečný prvek. Zvláště u královských měst spolu s růstem možností měšťanské samosprávy a oslabováním její bezprostřední závislosti na králem dosazené úředníky, narůstaly snahy o získání nepohodlného hradu do majetku města a jeho následnou likvidaci. To se ve většině případů již od 14. století dařilo, a tak městské hrady obecně náležejí mezi naše nejhůře dochované hradní stavby. Mnohdy zanikly prakticky beze stop a jako samostatná urbanistická jednotka se udržely spíše výjimečně (např. Kadaň, Písek, Domažlice atd.). Většina královských městských hradů vznikla za posledních Přemyslovců, ve velké vlně zakládání měst. Se šlechtickými městskými hrady se setkáváme spíše výjimečně od průběhu 14. století. Nejkvalitnější ukázky patrně představují Soběslav či Úštěk. Městský hrad mohl vzniknout i přestavbou objektu jiného účelu, např. kláštera (Kolín).

 
28.09.2007 22:45:15
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one