Hrady.cz
 
 

Obranná komunikace na vrcholu hradby či jiného fortifikačního prvku či budovy. Podobu ochozů valů raně středověkých hradišť neznáme, předpokládá se parapetní zídka, snad již ozubená. Klasickým řešením ochozu zděných hradeb je komunikace po vnitřní straně koruny zdi, popř. i vyložená na konzolách do vnitřní plochy hradu a parapetní zídka na straně vnější, dosahující výše přibližně 2 m a opatřená cimbuřím. Většinou je zdivo stínek i proluk stejně silné, známy jsou však i případy, kdy je zdivo zubů silnější (Starý Hrozňatov, Kost). Ve výjimečném případě mohly být proluky kraty výklopnými dřevěnými kryty. Nejstarší cimbuří máme doloženo již u románských hradů (Loket, Starý Hrozňatov). Z počátku jsou stínky i proluky zhruba stejně široké. Obrys zubů připomíná čtverec či obdélník na ležato a mohou se v nich vyskytovat štěrbinové střílny. Od prvé poloviny 15. století se klasickým typem ochozu stává krytá střelecká chodbička, zděná, nebo častěji roubená či hrázděná. Obraně slouží její střílny a i u starších cimbuří se proluky zazdívají a opatřují střílnami. Kryté střelecké chodbičky, často vysazené na konzolách ve formě podsebití, byly vzhledem k náchylnosti nejstarších palných zbraní na vlhnutí prachu, které je vyřazovalo z funkce, nezbytností. Úzké ochozy starších hradeb neumožňovaly postavení děl, a proto mohly být rozšiřovány, nejčastěji přístavbou pilířů na vnitřní straně, které na klenebních pásech nesly rozšířenou část ochozu. V této podobě se širokým ochozem se stavěly i četné hradby nové, pokud nedosahovaly samy potřebné šíře.

28.09.2007 22:50:20
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one