Hrady.cz
 
 

Stavba, u níž nad všemi ostatními funkcemi převažuje obytná a reprezentační. Přitom různou měrou hraje roli i v obraně hradu a může mít i další funkce. Podoba paláce jako nejvýraznějšího prvku reprezentace majitele je zároveň citlivým indikátorem jeho společenského postavení. Paláce mohly být budovány různými stavebními technologiemi i ve vzájemné kombinaci. I u zděných paláců se mohly užívat roubené či hrázděné příčky, roubené komory, dřevěné obklady či týflování a především obranná podstřešní patra, polopatra a podsebití. Přízemí paláce většinou z obranných důvodů obsahovalo pouze provozní, nejčastěji skladovací prostory, mimo nádvoří se neotvíraly vůbec nebo pouze střílnovými okénky. Hlavní obytné a reprezentační prostory se nacházely v prvním patře. Šlo především o velký sál, který ve vyšší úrovni nelezneme zcela výjimečně. Druhé a eventuálně další patra již měla méně exponovanou funkci v obytném provozu a hrála důležitou roli v obraně. Vzhledem ke svému reprezentačnímu, různým i módním požadavkům podléhajícímu charakteru, prodělaly paláce složitý vývoj.

28.09.2007 23:00:35
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one