Hrady.cz

Povolování stavby hradu

 
 

Důležitý právni akt, jehož poznání nebyla našimi historiky bohužel doposud věnována odpovídající pozornost. Tato skutečnost vyplývá patrně i z malého počtu dochovaných písemných pramenů. Povolování stavby hradu náleželo nejspíše mezi královská výhradní práva (regály). Dochované listiny dokazují, že ještě v průběhu 14. století bylo povolení ke stavbě hradu udělováno i nejvýznamnějším a nejmocnějším šlechtickýmstavebníkům (např. čtyřem bratřím z Rožmberka pro hrady Helfenburk u Bavorova a Maidštejn)- Posouzení, jak striktně bylo povolení stavby hradu součástí praxe v konkrétní době bude muset být předmětem dalšího studia. Obecně lze s jeho prosazováním počítat za silných panovníků obzvláště ve starším období. Ve starším 13. století existenci určité zábrany, nejspíše právního charakteru, dokládá časový posun nástupu šlechtických hradů za hrady zeměpanskými, v období předcházejícím byla stavba fortifikací prakticky zcela vyhrazena panovníkovi. Povolování stavby hradů není zakotveno ani v Majestas Carolina, ani v jiných dochovaných právních dokumentech.

28.09.2007 23:16:00
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one