Hrady.cz

Roubená komora

 
 

Srub vkládaný do studených kamenných hradních zdí jako tepelná izolace. Roubená komora může být plochostropá, častěji však bývá klenutá jednou či více dřevěnými valenými klenbami. Navenek se většinou projevuje polookrouhlým ústupkem ve zdivu a charakteristickými trojúhelně uspořádanými okénky se široce se rozevírajícími špaletami ve dvou, eventuálně více řadách nad sebou. Toto uspořádání spojují někteří badatelé s dýmním provozem, který však na hradech není doložený a ani pravděpodobný. Dřevěná konstrukce se v podstatě pohledově neuplatňovala, neboť v interiéru byla překryta mazanicí a omítnuta. Roubené komory bývají tradičně považovány za obydlí žen. V hradních palácích doby Přemysla Otakara II. jsou součástí typické skledebné jednotky tvořené klenutým sálem či sálkem, k němuž z jedné strany přiléhá roubená komora a z druhé vytápěná klenutá komnata. Na existenci roubených komor dnes kromě zmíněných ústupků ve fasádě s charakteristickými okénky upozorňují především otisky trámů srubu v přiléhajícím zdivu zřícenin.

29.09.2007 19:34:13
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one