Hrady.cz
 
 

Jako valy bývají označovány hradby raně středověkých hradišť tvořené hlinitým násypem zpevněným, nejčastěji dřevěnou roštovou či komorovou ztužující konstrukcí. Celní stěna bývá tvořena kamennou na sucho kladenou plentou, zadní zpevněna analogicky či dřevem. U vrcholně středověkých hradů se již s valy této konstrukce nesetkáváme. Valy hradů přechodného typu mají ještě čelní kamennou plentu, ale těleso je již nezpevňováno (např. Angerbach či .Tachov). Výjimku představuje vnější val hradu Hlavačova, tvořený nasýpanými vrstvami písku prolévaného maltou. S výjimkou hradů přechodného typu má val až do nástupu dělostřelectva u vrcholně středověkých hradů spíše pomocnou funkci a tvoří prvou, většinou před příkopem situovanou fortifikaci, s níž přišel eventuální útočník do styku. Tyto valy mají podobu sypaných náspů, nejčastěji tvořených materiálem získaným při hloubení příkopu a na koruně nesly lehčí opevnění, nejčastěji palisádu či polský plot. Svahy valu mohly být různě, analogicky stěnám příkopu, zpevňovány. Rozvoj dělostřelectva učinil ze zemního valu jeden z nejperspektivnějších obranných prvků a koncem 15. století se val stává i hlavním obranným článkem nejprogresivnějších fortifikací (např. Pardubice). V této době může získat i zcela extrémní rozměry (Kuncberk).

29.09.2007 20:18:42
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one