Hrady.cz
 
 

Změny organismu, funkce, výtvarné podoby, celkového stavebního uspořádání, obranné i obytné složky hradu atd. v prostoru a především v čase. Vývoj hradní architektury je nesporně jednou ze základních řešených otázek všech pojetí kastellologického bádání. Nedílnou součást vývoje hradů představuje i studium podnětů, vlivů, příčin a souvislostí, které jej vyvolaly k životu, označovaných též souborně jako genetické souvislosti. Proměny hradní architektury měly velmi pestrý charakter s komplikovanými vývojovými souvislostmi determinovanými jak objektivně celkovým vývojem společnosti, tak projevy čistě subjektivních, mnohdy velmi špatně postižitelných faktorů. Mnohé jevy lze tedy odvodit ze změn společensko-ekonomické situace, rozvoje vojenství, ekonomicko- provozních potřeb atd., jiné pak vycházejí z duchovní sféry, např. měnících se názorů na reprezentaci a postavení majitele v hodnotovém systému feudální společnosti. Kromě toho ovšem mohly působit podněty až zcela iracionální či vyplývající z psychických zvláštností stavebníka, které se daří současnému bádání postihnout spíše zcela výjimečně (klasickou ukázku představují např. projevy klaustrofobie .Václava IV. v řešení komunikačního schématu paláce hradu Točníka). Vývoj hradů mohl v podstatě probíhat dvěma různými způsoby. Prvý představovalo hledání a tvorba nových řešení z domácích zdrojů, druhý pak převzetí (tedy import) již hotové předlohy či řešení vzniklých v cizině. Mezi těmito oběma krajními polohami pak nesporně existuje velké množství různých kombinací, v nichž se nejčastěji středověká realita pohybovala. Vývoj hradů v Čechách rozhodně nebyl jednoduchý a přímočarý proces. Každá vývojová etapa je charakterizována více paralelně běžícími hlavními tendencemi, doznívajícími prvky etapy předešlé a nastupujícími prvky etapy následující. Součástí vývoje mohou být i poměrně značně dramatické zvraty vyvolané změnou podmínek, v nichž vývoj hradů probíhal (klasickou ukázku představuje výbuch husitských válek). Tato komplikovanost též způsobuje, že poznání vývoje hradů vyžaduje rozsáhlé a detailní studium, které by postihlo všechny v úvahu přicházející faktory v jejich vzájemných souvislostech. Každý nástin vývoj hradů tedy zákonitě odpovídá stupni poznání těchto otázek v době jeho vzniku.

29.09.2007 20:30:56
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one