Hrady.cz
 
 

Jednopodlažní stavba obytného i provozního charakteru, zahloubená do terénu a přístupná zahlubující se vstupní šíjí. Stěny může tvořit kamenná, nejčastěji bez použití malty stavěná plenta. Zemnice hrály důležitou roli v městech 13. století a v prvé polovině téhož věku byly užívány i jako významné a důležité stavby královských hradů (např. Angerbach). V dalším vývoji se zemnice užívají pro pomocné objekty či na hradech nízké kvalitativní úrovně.


jihozápadní nároží zemnice předního hradu
 Zříceniny zemnice na hradě Angerbach u Kožlan.
29.09.2007 20:39:01
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one