Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Před odtěžením plochy se sotva patrnými základy zdiva provedl V. Burian záchranný výzkum, který odkryl takřka úplný půdorys. Přitom na kresbě z roku 1724 jsou zachyceny zdi zříceniny téměř v plné výšce.

   Přibližně obdélné jádro zaujalo místo na nejzazším okraji skály, jejíž přirozený rozpad způsobil sesutí západního nároží do údolí. Ze zbytků a zmíněného vyobrazení vyplývá jistá pravděpodobnost palácové, příčně traktované dispozice se zvýšenou ( nebo méně zřícenou ) částí, případně dvou paláců s menším mezilehlým dvorkem. Horní předhradí přiléhalo k jádru na západě a jeho hradba se připojovala k jižnímu a severnímu nároží jádra. Před ním byl příkop a val s oblým útvarem u branky do předhradí. Níže na okraji terasy dodatečně vznikl pás hradby a pětiboká věž obrácená k šíji.

   Zajímavý je vývoj názvu hradu. Jeho počátky známe z listiny markraběte Karla z roku 1340, kterou předestřel úmysl postavit na hoře Tepenec, odňaté biskupovi hrad Twingenberg k ochraně Jívovské stezky. Po Janu Jindřichovi měl dědit již Karlsburg Jan Soběslav a od roku 1391 se nazývá Tepencem. V bojích mezi markrabaty Joštem a Prokopem vyhořel a v roce 1406 byl již pustý. Osud jeho zbytků je vážným mmentem.

16.09.2007 18:58:11
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one