Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Roku 1350 jsou doloženými majiteli hradu bratři Lovek a Hereš z Újezda, jejichž potomkům panství zůstalo až do roku 1469. Avšak tehdy bylo již sídlo opuštěno, neboť materiál z výzkumu vypovídá o zániku na přelomu 14. a 15. století, kdy byl dobrovolně opuštěn.

   Hrad byl centrem nevelkého panství odtrženého od příslušenství hradu Loučky. Obdélný areál byl na obou stranách hřebene chráněn příčnými příkopy. Plocha je na dvou stranách vymezena hradbou, na východě její funkci nahrazoval zemní val a na severní straně opevnění zmizelo. Výzkumem doložené provvizorní dokončení poskytuje možnost vysvětlení některých nelogických a těžko pochopitelných situací na zbytcích jiných sídel.

17.09.2007 17:13:50
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one