Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Miniaturní pravidelná bergfritová dispozice hradu s okrouhlou věží a palácem podél jižní hradby je zachována kolem malého nádvoří zámku. Ve středověku byla proto nazývána tvrzí, poprvé roku 1377, při dělení opavského knížectví. V predikátu místního vladyky Borislava se však Heraltice objevují již roku 1265 a je pravděpodobné, že hrad již stál.

   K velkému rozšíření došlo v pozdní gotice. Buď páni z Tvrdkova po roce 1478, nebo Bírkové z Násilé po roku 1488 rozšířili hrad o zděné předhradí. Jeho hradby byly z větší části použity jako obvodní zeď zámku a a masivnější v nárožích vížek je asi přestavěnou baštou. Právě bašta a skutečnost, že Hynčíkovi Bírkovi nedávno zničili Vikštejn a Vartnov, pasují na stavebníka právě jeho.

   Protože radikální zvětšení obytných ploch nebylo ve stísněném jádru možné, přistavěli novou pozdně gotickou budovu s průjezdem a sálem ke vstupnímu průčelí na jih od věže. Do sálu byla na počátku 20. století vestavěna kaple. Krátké příčné křídlo v malém nádvoří může být staršího původu, ale vytvořilo předpoklad renesanční přestavby, která se jinak výrazněji neprojevila. Od roku 1544 zde sídlil Jan z Vrbna. Asi on a jeho synové upravili a na dvě patra zvýšili gotické paláce a západní palác prodloužili před věží na sever.

   Velkou přestavbu do roku 1676 podnikl hrabě Jiří Štěpán z Vrbna. Vně staré hradby na severní straně jádra postavil ve třech podlažích enfiládu místností a do dvorku vestavěl úzké patrové ochozy otevřené hmotnými obloukovými arkádami na pilířích. Také předhradí bylo obestavěno patrovými budovami v patře a arkádami otevřenými do nádvoří v přízemí. Doplněna byla také druhá nárožní vížka.

   Průčelí velkého nádvoří dostala nové fasády a zámek mansardové střechy okolo roku 1725, tedy v době, kdy Heraltice vlastnil velehradský klášter. Drobné vnitřní úpravy provedl po roce 1767 Evžen, opět z vrbnovského rodu. V 19. století byla pozornost věnována především anglickému parku, v němž vznikla oranžerie. Rekonstrukcí z doby kolem roku 1970 byl zámek upraven pro účely školství.

18.09.2007 17:32:13
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one