Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Po Víckově se psali Bernard a Archleb ( 1340 - 1346 ) a zdá se, že jej vystavěli ke správě zděděného panství náhradou za opuštěný Bukov. Bohuslav z Víckova a Mitrova postoupil roku 1358 hrad Buzkovi staršímu z Mostišť, ale v roce 1365 koupil oba jmenované hrady markrabě Jan Jindřich. O dalších osudech Víckova není zpráv, až v roce 1454, při darování panství Janovi z Pernštejna, se uvádí jako pustý.

   Od náhorní plošiny je staveniště hradu odděleno široce rozepjatým obloukem příkopu, který je částečně vylámán do skály. Půdorys dvojdílného hradu je stále dost zřetelný. Relativně dobře zachovaná hradba se zalamuje v přímočarých obloucích a ohraničuje plochu ve tvaru deformovaného oválu. Hradbou je předělena na dvě části, přičemž chybějící příkop před zadním dílem, vzhledem k řadě analogií v širším okolí, nijak neudivuje. V severozápadním nároží předního dílu stojí zřetelné zbytky masivní hranolové vstupní věže. Jinak je povrch beze stop zděných objektů.

   Zadní, rozlehlejší díl byl přístupný prostým otvorem prolomeným v dělící hradbě. Po její levé straně se nachází torzo krátkého tříprostorového paláce. Do výše patra stojí východní část s úzkou valeně klenutou místností v přízemí. Reliéfní stopy a zbytky zdiva dokládají existenci dalších, snad hospodářských budov při obvodní hradbě na jihu. Hrad neměl bergfrit a typologicky se nejvíce blíží k tzv. dvorcovým dispozicím.

18.09.2007 18:44:27
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one