Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad byl založen nejspíše na počátku husitských válek a pro svou extrémní a provozně komplikovanou podobu zjevně neměl dlouhého trvání. Jeho majitelé si v průběhu 16. století postavili v údolí zámeček a hrad zpustl. Dnešní podoba jeho zbytků pochází z let 1803 - 1826. Tehdejší majitel F. Z. Römisch proměnil zbytky hradu v romantický pantheon s novostavbou polookrouhle ukončeného letohrádku a velkým množstvím pamětních nápisů a pomníků připomínajících a oslavujících různé heroické osobnosti, činy a ctnosti. Tyto zajímjavé úpravy však na mnoha místech znejasnily a poškodily stopy středověkého stavu.

   Vranov představuje se svou délkou několika set metrů nesporně největší a patrně i nejkomplikovanější skalní hrad u nás. Dlouhý, úzký skalní hřeben byl v maximální míře využit jako přirozené opevnění a jeho vrchol, přístupný po úzkém a strmém do skály vysekaném schodišti, nahradil věž. Do měkké pískovcové skály bylo v celém areálu vysekáno velké množství různých světniček. Tam, kde bylo nutno opevnění doplnit, přemostit rozsedliny či zřídit ve velkých dutinách patra nebo vystavět nadzemní konstrukce, bylo použito ze dřeva, pro jehož ukotvení byly vytesány početné draže. Některé stavby byly však i zděné, jak dokládají především zbytky čtverhranného, patrně hlavního obytného objektu, nejspíše charakteru obytné věže. Celý mimořádně dlouhý areál se rozopadal na jádro a předhradí, které dosahovalo podstatně větších rozměrů. Dnes je na místě patrná pouze studna, položená zřejmě v důsledku nepříznivých hydrologických podmínek před vstupem do hradu.

   Podoba hradu byla v maximální míře ovlivněna terénní situací bizardního pískovcového útvaru. Jeho detailnímu poznání však zůstáváme velmi mnoho dlužni.

18.09.2007 21:54:24
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one