Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Lokalita byla A. Sedláčkem chybně spojena s panským sídlem Drchlava, zatímco jako Vřísek byl doposud označován renesanční zámeček u Holan na Žižkově hoře, zvaný patrně původně Vítkovec. Vřísek je poprvé, ovšem pouze jako poplužní dvůr, připomínán v roce 1402. Roku 1543 se uvádí jako zámek pustý. Archeologické nálezy dovolují klást vznik hradu do prvé poloviny 14. století.

   Pokud měl hrad na svažující se ostrožně předhradí, bylo zničeno při stavbě dnešní usedlosti č. p. 8. Za ní se nachází dnes nehluboký čelní příkop nevelkého trojúhelného jádra. Na jeho bočních stranách se dochovaly malé fragmenty obvodové hradby. Zhruba ve středu východní strany k hradbě přiléhá čtverhranný relikt zahloubeného objektu. Můžeme ho buď považovat za podvalí menší obytné věže, nebo za pozůstatek zemnice.

   V případě, že by zmíněná zaniklá stavba byla obytnou věží, jednalo by se o ostrožný hrad s obytnou věží, s nímž se na pískovcovém podloží setkáváme často. Bližší poznání zajímavého hradu by umožnil budoucí archeologický výzkum.

19.09.2007 16:44:19
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one