Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Počátky hradu nejsou zcela jasné. Se jménem obce se poprvé setkáváme v letech 1212 - 1217 v predikátu Hrdibora ze Všerub. Jeho potomci jsou zde zmiňováni až do roku 1269. Další zmínku o držitelích Všerub nalézáme až okolo poloviny 14. století. V letech 1378 - 1379 panství od Bavora koupil Jindřich z Rabštejna a v roce 1385 Gutštejnové, kteří s krátkou přestávkou hrad drželi až do roku 1520. Až tehdy se poprvé výslovně uvádí hrad. Za nových majitelů, Kokořovských z Kokořova, hrad přestal být rezidenčním objektem a zpustl.

   Dispozice hradu byla nejspíše dvojdílná. Na rozměrném předhradí, jehož opevnění není dnes zcela čitelné, se paralelně se šíjovým příkopem jádra vypíná románský jednolodní tribunový kostel sv. Martina, patrně z konce 12. století. Vlastní nevelké jádro na strmém konci ostrožny mělo zhruba čtverhranný obrys. Dnes je zcela rozryto velkými jámami, které jsou pozůstatkem novověkého lámání kamene.

19.09.2007 17:51:22
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one