Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Historické zprávy o hradu mlčí, pouze v roce 1582 se na jeho místě uvádí les Zbynsko. Předpokládá se, že byl sídlem některého z vartenberských manů. Dnes nezvěstné archeologické nálezy z roku 1936 byly tehdy charakterizovány jako hradištní. Počítat je však možno spíše se starší fází vrcholného středověku. I nepočetné mladší nálezy nebyly doposud blíže vyhodnoceny.

   Na ploše ostrožny před hradem se nacházejí nevýrazné relikty zaniklé vesnice. Trojúhelný hradní areál na čelní straně zajišťuje šíjový příkop. Dnešní podoba stupňovitě klesající vnitřní plochy hradu je zřejmě důsledkem jejího zemědělského využití, při němž zanikly veškeré reliéfní relikty středověké situace.

   Bližší poznání podoby i časové zařazení hradu zůstávají úkolem dalšího výzkumu.

20.09.2007 19:10:14
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one