Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil před rokem 1318 Zdislav z rodu Markvarticů. V držení tohoto rodu, který se po Zvířeticích psal, zůstal hrad až do roku 1504. V roce 1528 se stal majetkem Vartenberků, kteří ho přestavěli v druhé polovině století v renesanční zámek. Za třicetileté války získali Zvířetice Valdštejnové, kteří zámek v druhé polovině 17. století přestavěli a za nichž v roce 1653 přestal být sídlem vrchnosti a sloužil dále jako úřad a byty. Zámek poškodil požár v roce 1693. Po něm byl ještě opraven. Další požár v roce 1720 se mu však stal osudným. Rychle se po něm změnil ve zříceninu.

   Dispozice hradu byla dvojdílná. Na předhradí dnes stojí objekt renesanční sladovny a jsou zde patrny terénní relikty dalších hospodářských staveb. Čelo a boky jádra opevňoval příkop, před nímž byl na bocích vyhozen ještě val. V nárožích čela lichoběžného jádra se tyčily okrouhlé věže. Severní věž, v renesanci zvýšená stavitelem Konrádem Patzenhauerem z České Kamenice, je dodnes dominantou hradu. Ze západní se dochovalo pouze zdivo, obrácené do vnitřní plochy hradu do výše přiléhajících budov. Další okrouhlá věž stávala ve východním nároží, kde musela ustoupit stavbě raně barokní kaple. Jižní nároží zcela zaniklo. Není pochyb o tom, že bylo zaoblené. Zda zde mohla být další okrouhlá věž, nelze bez archeologického výzkumu říci. Dochované čelní věže předstupují před přilehlé kurtiny necelou třetinou svého objemu, takže jejich flankovací schopnost byla nevelká. Palác zaujal podstatnou část nejchráněnější strany nad řekou. Dochovaly se z něho především přízemní místnosti, zaklenuté lomenými valenými klenbami. V pozdní gotice, nejspíše na počátku 16. století, získala podobu průjezdní stavby a k západní hradbě se v plné délce přiložilo další, nejspíše palácové křídlo.

   Hlavní podíl náleží patrně rozvíjení bergfritového typu a jeho obohacování dalšími věžemi. Větší počet okrouhlých věží a jejich situování v nárožích, byť s minimální ( a u východní nulovou ) flankovací schopností, může být i projevem vyznění zásad aktivní obrany, vlastních francouzským kastelům 13. století.

14.10.2007 16:23:05
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one